Recension av Mattekungen


Läs vad en specialpedagog säger om MattekungenNär jag för flera år sedan mötte reklamen för Mattekungen och såg att 70% av Finlands skolor använder Mattekungen, blev jag nyfiken. Inte minst med tanke på att Finland internationellt ligger bra till resultatmässigt inom matematikkunskaperna.

En modern undervisning beaktar olika lärstilar och här är Mattekungen ett av flera bra verktyg att kunna möta eleven med. Med inlärningssvårigheter följer t ex många gånger även elevens svårighet att behålla fokus. Här har jag ofta sett hur annorlunda det kan bli då en elev får jobba med datorstöd, träningsprogram såväl som alternativa verktyg.

Jag har även noterat att Mattekungens uppgifter inte tenderar att tråka ut eleven, även om en hel del består av färdighetsträning. Det finns en tillräckligt stor variation inom ett övningsområde. Behöver eleven träna mer finns det möjlighet att repetera samma övningsuppgifter, eftersom siffervärdena automatiskt varieras från gång till gång.

För pedagogen är det enkelt att gå in och titta på elevens resultat, och det högsta resultatet i varje övningsuppgift sparas automatiskt. Stimulerande är också att eleven kan skriva ut ett diplom efter att en övningsuppgift fullföljts. Det kan t ex höja motivationen ytterligare att eleven får träna tills den lyckas få alla rätt innan diplomet skrivs ut.

En fiffig funktion tycker jag att temastrukturen är. Den innebär att en uppgiftsgrupp kan visas efter ett visst tema i stället för det traditionella med årskursindelning. Vill jag som pedagog se var en elev befinner sig i sin utveckling inom ett visst område, kan jag låta eleven träna på tills det börjar bli svårt. Då förstår jag som pedagog var "den närmaste zonen för inlärning" finns, enligt Vygotskij.

Och den här funktionen där eleven i programmet kan få hjälp med en förklaring när den kör fast är också jättebra.

Är det så lyckligt att en skola har tillräckligt med datorer kan hela klassen vara stimulerad av att få jobba med Mattekungen. Och programmet kan också användas för de elever som inte klarar alla delar i de Nationella proven. Här kan Mattekungen bli en hjälp genom att "täppa igen" specifika kunskapsluckor t.ex. bråk, decimaltal, geometri, statistik osv.


Gunnel Wendick, specialpedagog

 
Alfasoft Oy, Finland

Tfn +358 8 5349300