-
 
 

Ajankohtaista

Netti-Moppi ohjelmisto on vaihtanut omistajaa 12.2.2019.

Oululainen Alfasoft Oy on ostanut Netti-Moppi ohjelmiston tuoteoikeudet. Netti-Mopin asiakassopimukset jatkuvat katkeamatta Alfasoft Oy:n hoitamina. Ohjelmiston myynnistä, tuesta ja kehityksestä vastaa jatkossa Alfasoft Oy.

Alfasoftin tarkoituksena on edelleen kehittää ja ylläpitää nyt hankittua tuoteperhettä. Alfasoft Oy on sähköistä Opinaika.fi -oppimisympäristöä tuottava suomalainen sähköisen oppimateriaalituotannon uranuurtaja jo yli 30 vuoden ajan.

*********************************

Harjoittele lääkelaskutaitosi kuntoon!


Edulliset lisenssit ammattioppilaitoksille.

*********************************

Netti-Moppiin taloushallinon tehtävät mukaan

Netti-Mopin ammatillisten oppiaineiden joukkoon on tullut uusi jäsen.
Tilaa koekäyttö tästä!

*********************************

Lääkelaskuihin lisätty yksikönmuunnostehtävät

Olemme lisänneet lääkelaskuihin niissä tarvittavia muunnostehtäviä käsittäen yksiköt gramma, milligramma, mikrogamma sekä vastaavat tilavuuden yksiköt.
Aikaisemmin näitä tehtäviä löytyi ammatti-matematiikan peruslaskujen puolelta!

Ammatti-matematiikkaan helpot kertaustehtävät

Olemme lisänneet ammatti-matematiikkaan runsaasti uusia helppoja peruskoulun kertaustehtäviä.
Näitä on toivottu!

Uusia kertaustehtäviä on noin 1600 kpl jakautuen 116 ryhmään.

Aihekokonaisuuksina luonnolliset luvut, murtoluvut, desimaaliluvut, negatiiviset ja positiiviset luvut, geometriaa, hahmotusta, yksiköitä ja niiden muunnoksia, bonustehtäviä.

 
Alfasoft Oy

Puh 08 5349 300 nettimoppi@alfasoft.fi Opinaika.fi