NETTI-MOPPI / Ammattikemia

Kemian opetusohjelma ammattioppilaitoksille (nyt myös orgaaninen kemia!)

Kemian opetusohjelma, joka tukee kemian opiskelua ja tuo vaihtelua perinteisen opetuksen rinnalle. Uusi tapa oppi kemiaa ”ilman opettajaa”. Ohjelma soveltuu hyvin ammatilliseen opetukseen! Uutuus: orgaaninen kemia mukana.


Sisältö

Ohjelma jakautuu orgaaniseen ja epäorgaaniseen osioon sisältäen työjaksot: Opiskelen ja opin, Laboratoriotyöt, Lisätehtävät, Opitun testi ja Osaamisen testi. Mukana myös Muistipelit. Ohjelmassa tuodaan vahvasti esille alkoholin haitat kysymyksin ja animaatioin.

Aihealueet ovat seuraavat:

Orgaaninen osio:

 • Miten käytän Netti-Moppi / ammattikemiaa
 • Johdatus orgaaniseen kemiaan
 • Hiili ja sen yhdisteet
 • Hiilivedyt
  • Alkaanit
  • Alkeenit
  • Alkyynit
 • Alkoholit
 • Karboksyylihapot
 • Ravintokemia
  • Johdanto
  • Energiaravintoaineet
   • Hiilihydraatit
   • Rasvat
   • Valkuaisaineet
  • Suojaravintoaineet
 • Kemialliset reaktiot

Epäorgaaninen osio:

 • Kemian merkkikieli
 • Työvälineet ja työturvallisuus
 • Alkuaineet
  • Metallit, epämetallit ja puolimetallit
  • Atomi, isotooppi ja ioni
  • Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä
 • Aine
  • Olomuodot ja niiden muutokset
  • Puhdas aine, seos ja erikoisseokset
  • Erottamismenetelmät
 • Kemialliset reaktiot
  • Yleistä kemiallisista reaktioista
  • Kemiallisen reaktion nopeus
  • Palamisreaktiot
  • Neutraloitumisreaktiot
  • Suolat ja niiden valmistusreaktiot
  • Hapettumis- ja pelkistymisreaktiot
 • Kemialliset sidokset
  • Ionisidos
  • Molekyylisidos
  • Metallisidos
 • Hapot ja emäkset
 • Sähkökemiaa
  • Yleistä
  • Sähkökemiallinen pari, paristot ja akku
  • Sähkökemiallinen jännitesarja
  • Elektrolyysi
  • Korroosio


Ominaisuudet

 • Interaktiiviset laboratoriotyöt auttavat ymmärtämään kemian käsitteitä toiminnallisesti
 • oppilas suorittaa työn vaiheittain virtuaalisesti tietokoneen avulla
 • kontrollitehtävillä varmistetaan, että laboratoriotyöt on ymmärretty oikein
 • teoria sisältää animaatioita, jotka selkeyttävät luokassa vaikeasti selitettäviä asioita
 • tehtävien tekemisen ohessa voi teoriasta tarkistaa jo unohtuneita asioita.
 • sanasto sisältää kemian termejä selityksineen
 • taulukoista oppilas voi etsiä tietoa esim. alkuaineiden jaksollisesta järjestelmästä
 • laskin ja apupaperi (Moppi-paperi) ovat koko ajan käytössä
 • mahdollisuus tarkkailla oppilas- ja luokkakohtaisia tuloksia.

Ohjelman periaatteet

Ohjelma opettaa ”ilman opettajaa”.

 • oppilas vastatessaan kysymyksiin hakee aktiivisesti tietoa teoriasta ja käyttää animaatioita hyväkseen samoin kuin sanastoa ja taulukoita
 • oppilas tekee kemian virtuaalisia laboratoriotöitä ja vastaa niissä oleviin kysymyksiin
 • kun on opiskeltu ja opittu sekä tehty laboratoriotyöt, oppilas suorittaa testin tai testit ilman apuneuvoja eli ilman animaatiota tai teoriaa tai sanastoa
 • taulukot ovat käytettävissä (alkuaineiden jaksollinen järjestelmä)

Ohjelma toimii uusien opetusperiaatteiden mukaisesti.

 • jokainen oppilas toimii aktiivisena tiedon hakijana ja oppijana
 • opettaja ohjaa oppimista ja toimi asiantuntijana
 • opettaja voi käyttää vapautuvaa opetusaikaa mm. oppilaiden ohjaukseen, oppilaiden kokeiden palautuskeskusteluihin, oppilaan ongelmien ratkaisemiseen jne. Näin saadaan aikaa oppilaalle
 • oppilaat oppivat omaan tahtiinsa eli ohjelma eriyttää
 • erilaisille oppilaille on mahdollista laatia oma erillinen ”ohjelmansa”
 • sekä oppilas että opettaja voivat seurata oppilaan edistymistä
 • kodit voivat osallistua myös oppimistapahtumaan hankkimalla ohjelman kotiin, sillä ohjelma toimii myös kotiopettajana

 

Laitteistovaatimukset (netissä ajettava selainversio)


Työasema:
 • Windows tai Linux
 • selaimena IE 7.0 tai uudempi, Firefox 2.0 tai uudempi, Safari tai Chrome
 • Popup ikkunoiden oltava sallittuja

Linkkejä


Kuvia ohjelmasta

Kuva

Kuva

 
Alfasoft Oy

Puh 08 5349 300 nettimoppi@alfasoft.fi Opinaika.fi