Fyssakungen I

Undervisningsprogram i fysik och kemi
för åk 5 - 6

Fyssakungen I har planerats för att stöda fysik- och kemiundervisningen på årskurserna 5-6 samt skapa omväxling vid sidan av den traditionella undervisningen.


Innehåll:

Programmet innehåller mångahanda uppgifter ur olika delområden i fysik och kemi:

  • Vatten och luft (aggregationstillstånd, friktionselektricitet, värmeutvidgning, blandning...)
  • Rymdfenomen (himlakroppar, magnetisk kraft, ljus...)
  • Rörelse och kraft (lutande plan och hävstång, hjul och friktion, elasticitet...)
  • Materia och energi (elproduktion och elanvändning, energibesparing, metaller...)

Egenskaper:

  • De interaktiva laborationsuppgifterna hjälper eleven att förstå begreppen inom fysiken och kemin i verkligheten. Eleven arbetar virtuellt med hjälp av datorn. Först gör eleven sin egen hypotes av försökets resultat. Efter att ha utfört försöket ser eleven om hypotesen var rätt.
  • Teorin innehåller animationer som klargör svårförklarade begrepp. I teorin får eleven grunder och förklaring till resultaten av laborationsuppgifterna. Språket i teorin är klart och lättbegripligt.
  • I testuppgifterna bekräftas att eleven förstått laborationsuppgifterna och teorin korrekt. Eleven får genast ett klart gensvar på den utförda uppgiften.
  • Möjlighet att kontrollera resultatet av en enskild elev eller av en hel klass.
  • En alfabetisk ordlista innehåller förklarade termer i fysik och kemi.


Broschyr


LänkarMattekungen och Fyssakungen finns nu tillgängliga på nätet!
 
Alfasoft Oy, Finland

Tfn +358 8 5349300