Mattekungen 7-9

Mattekungen® är Finlands populäraste matematikprogram!


Mattekungen årskurs 7-9!

För elever

 • ett förmånligt matematikprogram som innehåller närmare 1200 olika uppgifter
 • uppgifterna förnyas automatiskt
 • programmet använder personliga lösenord och registrerar svaren på användarens eget namn
 • programmet innehåller också en behändig miniräknare
 • då man löser uppgifter kan man få hjälp av texter, grafik och animationer samt ett rutfält för uträkningar
 • en del uppgifter kräver ett direkt svar, en del uppgifter har svarsalternativ och på vissa uppgifter svarar man genom att klicka på en bild

För lärare

 • programmet har klar struktur och tydliga anvisningar
 • i Mattekungen indelas uppgifterna årskursvis i läroavsnitt som är uppdelade i uppgiftsgrupper
 • Mattekungen 7-9 förtydligar grundbegreppen i läroplanen och programmet är ocks å lämpligt som komplement till olika läroböcker
 • läraren kan följa med elevens och klassens resultat
 • för läraren finns det ett lärarprogram som har eget lösenord
 • det är möjligt att skriva ut eller kopiera uppgifter på papper och använda dem i matematikprov


Broschyr

Innehåll


LänkarMattekungen och Fyssakungen finns nu tillgängliga på nätet!
 
Alfasoft Oy, Finland

Tfn +358 8 5349300