Mattekungen 7—9 // Innehåll

Programmet innehåller olika slags uppgifter, bl.a.


 • Grundräkneoperationer: Närmevärden, längd, massa, tid, procent m.m.
 • Positiva och negativa tal: Tallinjen, kombination av de olika räknesätten m.m.
 • Geometri 1: Olika typer av vinklar, polygoner, cirkeln m.m.
 • Bokstäver i matematiken, problemlösning
 • Potenser och kvadratrötter
 • Polynom: Addition, subtraktion, multiplikation, division, minnesregler m.m.
 • Ekvationer
 • Geometri 2: Enheter, fyrhörningar, trianglar, Pythagoras sats m.m.
 • Rationella uttryck
 • Procent: Ränta, användning av ekvationer i procenträkning m.m.
 • Funktioner: Linjen i koordinatsystemet, egenskaper, parabeln m.m.
 • Statistik och sannolikheter
 • Trigonometri: Funktioner, att lösa en triangel m.m.
 • Geometri 3: Rätblock, cylinder, kon, klot, m.m.
 • Ekvationer, olikheter, ekvationssystem
 • Problemlösning
 
Alfasoft Oy, Finland

Tfn +358 8 5349300