Mattekungen 0-6

Mattekungen® är Finlands populäraste matematikprogram!

Mattekungen är ett helt inhemskt undervisningsprogram som följer den nya läroplanen. Med hjälp av Mattekungen kan eleven träna matematik på ett motiverande och inspirerande sätt.

Programmet har planerats, utvecklats och testats i samarbete med specialistlärare.

Programmets innehåll är motiverande, roligt, utmanande och mångsidigt och det möjliggör differentieringen i undervisningen.


Förskola

Jämförelse, gestaltning, talbegrepp, taljämförelse, räkneuppgifter inom talområdet 0 – 10 och uppgifter med pengar.

Klass 1

Jämförelse, gestaltning, symmetri, talbegrepp, taljämförelse, räkneuppgifter inom talområdet 0 – 100, tidsbegrepp och klocka.


Klass 2

Talbegrepp 0 – 1000, multiplikationstabeller 0 – 10, räkneuppgifter inom talområdet 0 – 1000, tider, mätningar och geometriuppgifter.


Klass 3

Talbegrepp 0 – 10 000, multiplikation och division, räkneuppgifter inom talområdet 0 – 10 000, bråkbegreppet, klockan, huvudräkningsuppgifter, mätningar och geometriuppgifter.


Klass 4

Talbegrepp 0 – 100 000, huvudräkningsuppgifter, division, tid, räkneuppgifter inom talområdet 0 – 100 000, räknesättens ordningsföljd, decimaltal, bråk, temperatur och geometri.


Klass 5

Decimaltal, bråk, måttenheter, geometri (vinklar, cirkel, area) och statistikuppgifter.


Klass 6

Decimaltal, bråk, tid, geometri (volym, skala), procent, mätningar och omvandlingar samt tillämpningsuppgifter.


Broschyr

En åsikt av programmet


LänkarMattekungen och Fyssakungen finns nu tillgängliga på nätet!
 
Alfasoft Oy, Finland

Tfn +358 8 5349300