Fyssakungen II

Undervisningsprogram i fysik
för årskurs 7-9

Fyssakungen II har planerats för att stöda fysikundervisningen och som ett komplement till den traditionella undervisningen.


Innehåll:

Fyssakungen II innehåller interaktiva laborationsuppgifter, kontrolluppgifter, teori, historia samt räkneuppgifter. Uppgifterna är planerade enligt den nya läroplanen.

Fyssakungen II innehåller mångahanda fysikuppgifter ur olika delområden i fysik:

 • Ljud (svängningsrörelse, vågrörelse, ljudets uppkomst, ljudets egenskaper...)
 • Ljus (ljusets reflexion, ljusets brytning, linser, speglar, färger...)
 • Elektricitet (elladdning, konduktivitet, eleffekt och energi, transformator...)
 • Värme (temperatur, värmeutvidgning, fasförändringar...)
 • Mekanik (täthet, friktion, effekt, jämvikt, växelverkningar och krafter...)

Egenskaper:

 • De interaktiva laborationsuppgifterna hjälper eleven att förstå begreppen inom fysiken i verkligheten.
 • Eleven arbetar virtuellt med hjälp av datorn.
 • Kontrolluppgifterna bekräftar att eleven förstått laborationsuppgifterna korrekt.
 • Teorin innehåller animationer som klargör svårförklarade begrepp.
 • Då man utför uppgifter kan man samtidigt kontrollera teoridelar man redan tillfälligt glömt.
 • Historieavsnittet ger intressant bredvidläsning och kan med fördel användas vid uppläggningen av ett föredrag.
 • Räkneuppgifterna medför ytterligare bra övning i räknefärdighet och utgör komplement till fysikbokens uppgifter. Det finns både lättare och svårare uppgifter i samlingen.
 • Med grafprogrammet kan man lätt och snabbt rita grafer över resultaten i laborationsuppgifterna.
 • Ordlistan och tabellerna finns hela tiden till förfogande. Ordlistan innehåller över 350 förklarade termer i fysik. Ur tabellerna kan eleverna söka information om olika ämnen.
 • Räknaren och rutpappret finns hela tiden till förfogande vid räknandet.
 • Möjlighet att kontrollera resultatet av en enskild elev eller av en hel klass.


Broschyr


LänkarMattekungen och Fyssakungen finns nu tillgängliga på nätet!
 
Alfasoft Oy, Finland

Tfn +358 8 5349300