Ajankohtaista

Netti-Moppi ohjelmisto on vaihtanut omistajaa 12.2.2019.

Oululainen Alfasoft Oy on ostanut Netti-Moppi ohjelmiston tuoteoikeudet. Netti-Mopin asiakassopimukset jatkuvat katkeamatta Alfasoft Oy:n hoitamina. Ohjelmiston myynnistä, tuesta ja kehityksestä vastaa jatkossa Alfasoft Oy.

Alfasoftin tarkoituksena on edelleen kehittää ja ylläpitää nyt hankittua tuoteperhettä. Alfasoft Oy on sähköistä Opinaika.fi -oppimisympäristöä tuottava suomalainen sähköisen oppimateriaalituotannon uranuurtaja jo yli 30 vuoden ajan.

*********************************

UUSI OHJELMA: DIBICODE valmis!

Eskareille sekä 1-2 luokille


DIBICODE - tutustu ihastuttaviin Dibitassu-hahmoihin!

*********************************

Netti-Moppi matematiikka 0-6 luokat OPS2016 mukaiseksi

Uusia tehtäviä yli 100.
Lisäksi tehtävät ryhmitelty uuden OPSin jaottelun mukaisiksi.

Pyydä koekäyttö!

 
Alfasoft Oy

Puh 08 5349 300 nettimoppi@alfasoft.fi Opinaika.fi