Netti-Moppi / fyke (luokat 5-6)

Fysiikan ja kemian opetusohjelma luokille 5 - 6 Netti-Moppi oppimisympäristössä

Matikka-moppi I


Ohjelma on suunniteltu tukemaan luokkien 5 – 6 fysiikan ja kemian opiskelua sekä antamaan vaihtelua perinteisen opetuksen rinnalle.

Opetusohjelma sisältää monenlaisia tehtäviä eri osa-alueilta:

  • Vesi ja ilma (olomuodot, hankaussähkö, lämpölaajeneminen, seos...)
  • Avaruuden ilmiöitä (taivaankappaleita, magneettinen voima, valo...)
  • Liike ja voima (kalteva taso ja vipu, pyörä ja kitka, kimmoisuus...)
  • Aine ja energia (sähkön tuotanto ja käyttö, energian säästö, metallit...)

KuvaFyKe-Moppi harjoittaa oppilaan tietoja ja taitoja interaktiivisilla simulaatiotöillä, kontrollitehtävillä, tietosivuilla ja testitehtävillä. Tehtävät on suunniteltu luokille 5—6 tarkoitetun fysiikan ja kemian opetussuunnitelman mukaisesti.

Sisältää monipuolisten tehtävien lisäksi aakkosellisen Sanaston sekä mahdollisuuden tarkkailla oppilas- ja luokkakohtaisia tuloksia.

Opiskelen ja opin -osio sisältää interaktiivisia simulaatiotöitä, jotka auttavat ymmärtämään fysiikan ja kemian käsitteitä toiminnallisesti. Oppilas suorittaa työn vaiheittain virtuaalisesti tietokoneen avulla. Oppilas tekee oman tieteellisen arvauksensa kokeen lopputuloksesta. Kokeen tehtyään hän näkee, onko hänen hypoteesinsa osunut oikeaan.

Simulaatiotöihin liittyy kontrollitehtäviä. Näiden käytännönläheisten tehtävien avulla tarkistetaan simulaatiotöiden ymmärtäminen. Oppilas saa heti selkeän palautteen suorittamastaan tehtävästä.

Kontrollitehtäviin liittyy aina yksi tai useampia Tietosivuja, jotka auttavat tehtävän ratkaisussa. Tietosivujen kieli on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Tietosivuista oppilas saa perusteet simulaatiotöiden tuloksiin eli miksi näin kävi.

Kun Vihje-lampun valo palaa, sisältää kontrollitehtävä vihjeen. Vihjeessä voi olla kuvia ja animaatioita, jotka selkeyttävät luokassa vaikeasti selitettäviä asioita.

Testi-osiossa tarkistetaan tehtävien avulla Opiskelen ja opin –osion ymmärtäminen. Oppilas saa heti selkeän palautteen suorittamastaan tehtävästä.

Oppilas voi tehdä testin nk. lähtötasotestinä jo ennen kuin hän on tutustunut Opiskelen ja opin -osioon tai testin voi tehdä nk. lopputasotestinä. Vertailemalla lähtötasotestin tulosta lopputasotestin tuloksiin, oppilas saa selville, minkä verran hän on oppinut.

Testi-osiossa ei ole vihjettä eikä tietosivuja oppilaan tukena. Sen sijaan ylävalikon Sanasto on edelleen käytettävissä.

 
Alfasoft Oy

Puh 08 5349 300 nettimoppi@alfasoft.fi Opinaika.fi