Mielipiteitä Fyssa-Moppi I -ohjelmasta

Mikrolinna toi markkinoille alakoulun luokille 5-6 suunniteltu tietokoneohjelma Fyssa-Moppi I. Pääsin tutustumaan ohjelman beettaversioon ja kahlasin sen läpi. Sen perusteella voin sanoa, että ohjelma on todella hyvä, ellei jopa erinomainen. Ohjelmassa käytetty kieli on selkeää oppilaiden ymmärrettäväksi ja samalla oppilaat oppivat ”fysiikan kieltä” asioiden esittämiseen. Väittäisin jopa, että moni alakoulun opettaja oppii uusia asioita, sillä itsellenikin (mat.fys.kem. opettaja) moni asia avautui toisella tavalla, vaikkakin asiat ovat tuttuja. Joitain töitä innostuin jopa kokeilemaan kotonakin, kun epäilin toimiiko ohjelmassa esitetyt väitteet. Ja ne toimivat!

Ohjelma jakautuu eri aihekokonaisuuksiin, jotka sisältävät eri asioita kyseisestä aiheesta. Asiat taas jakaantuvat Taito -, tieto - ja testiosiin. Taito-osassa (”käytännön työt”) oppilaat tekevät erilaisia kokeita (yleensä 5-9 kpl) erilaisten selkeiden animaatioiden avulla. Animaatiot ovat hyvin tehtyjä ja ne simuloivat käytännön töitä luontevasti. Jokaisen kokeen alussa oppilas tekee hypoteesin eli tieteellisen arvauksen kokeen lopputuloksesta. Kokeen tehtyään hän näkee, onko hänen hypoteesinsa osunut oikeaan.

Seuraavasta Tieto-osasta (Teoria) oppilas saa perusteet, mihin edellisen osion töiden tulokset perustuvat eli tämä osio vastaa, miksi näin kävi? Erinomaista on myös se, että teorian kieli on selkeää ja helposti ymmärrettävää tällä tasolla (5-6 lk). Teoriaosassa on usein myös teoriaa valaisevia mainioita animaatioita.

Lopuksi taidot ja tiedot testataan Testi-osassa. Saadut tulokset talletetaan ilmeisesti kuten muissakin moppiohjelmissa. Oppilas voi myös tulostaa kunniakirjan osaamisestaan. Beetaversiossa tämä osuus oli ihan hyvä, mutta kehittämistä siinä on, jos pyritään samalle tasolle kuin taito - ja tieto-osissa.

Kaikkien alakoulujen on alettava pian opettamaan fysiikkaa ja kemiaa luokilla 5-6. Vaikka alakoulun opettajia koulutetaankin, niin alkuun on varmasti monenlaisia ongelmia: Kirjat, välineet ja tilat ja opetusryhmien koot jne. Rahoituksen saaminen välineisiin, niiden käytön koulutukseen sekä opettajien koulutukseen ei ole koulun ongelmista pienimpiä. Aikapulakin on vielä mukana. Yläkoulun opettajat pystyvät hoitamaan joissain kouluissa tieto-taito-ongelmaa, mutta matkat koulujen välillä ovat usein suuret ja siirtymiset aiheuttavat monenlaisia lukujärjestysongelmia. Käytännön töitä on hankala tai mahdotonta käydä läpi, jos ryhmäkoko on yli 18. Harvassa alakoulussa saadaan aikaan pieniä ryhmiä, joissa voidaan tehdä käytännön töitä. Tällaisessa tilanteessa Fyssa-Moppi I on kuin taivaan lahja. Oppilaat olisivat tässä iässä erittäin halukkaita tekemään käytännön töitä, mutta pahoin pelkään, että se ei käytännössä toteudu, vaikka ajatus on kaunis, niin raha ratkaisee. Tärkeintä pitäisi silti olla, että oppilaat saavat ne tiedot ja taidot, jotka heille kuuluvat.

Kouluni, Tainionkosken koulu Imatralla, on yhtenäinen peruskoulu. Meillä on jo hankittuna yläkouluun (7 -9 lk) Fyssa-Moppi II. Sen lisäksi, että FyssaMoppi I auttaa alakoulua, niin se toimii myös yläkoulussa kertauksena, kun lähdetään opettamaan uusien opetussuunnitelmien mukaan. Lisäksi ohjelmia voivat käyttää erikoisluokat. Jos molemmat koulut (ala- ja yläkoulu) toimivat fyysisesti samassa ympäristössä, niin kannattaa ja on järkevää hyödyntää Moppi-ohjelmia.

Painotan lopuksi, että kaikkein paras tapa oppia fysiikkaa ja kemiaa on tekemällä kokeellisia töitä käytännössä (reaalimaailmassa) ja vasta sitten käyttämällä vaikkapa tätä ohjelmaa (virtuaalimaailmassa).

Tämä ei ole maksettu mainos, vaan todellinen mielipide. Jäänkin mielenkiinnolla odottamaan varsinaista ohjelmaa. Toisaalta nuoruudestani mieleeni jäi iskulause: Suosi suomalaista! (etenkin kun tuote on hyvä) ja se meidän suomalaisten pitäisi muistaa joka päivä! Melkeinpä veikkaisin, että tästä ohjelmasta tulee menestys, sillä ohjelma puhuu kyllä itse puolestaan

Tarmo Partanen
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja
Tainionkosken koulu, Imatra

 
Alfasoft Oy

Puh 08 5349 300 nettimoppi@alfasoft.fi Opinaika.fi