Netti-Moppi / Kemia

Kemian opetusohjelma luokille 7-9 (nyt myös orgaaninen kemia!)

Kemian opetusohjelma, joka tukee kemian opiskelua ja tuo vaihtelua perinteisen opetuksen rinnalle. Tehtävät on suunniteltu opetussuunnitelman mukaisesti. Kemia – Moppi on uusi tapa oppia kemiaa ”ilman opettajaa”. Kemia-Moppi II soveltuu myös ammatilliseen opetukseen. Uutuus: orgaaninen kemia mukana.Sisältö

Ohjelma jakautuu orgaaniseen ja epäorgaaniseen osioon sisältäen työjaksot: Opiskelen ja opin, Laboratoriotyöt, Lisätehtävät, Opitun testi ja Osaamisen testi. Mukana myös Muistipelit. Ohjelmassa tuodaan vahvasti esille alkoholin haitat kysymyksin ja animaatioin.

Aihealueet ovat seuraavat:

Orgaaninen osio:

 • Miten käytän Netti-Moppia
 • Johdatus orgaaniseen kemiaan
 • Hiili ja sen yhdisteet
 • Hiilivedyt
  • Alkaanit
  • Alkeenit
  • Alkyynit
 • Alkoholit
 • Karboksyylihapot
 • Ravintokemia
  • Johdanto
  • Energiaravintoaineet
   • Hiilihydraatit
   • Rasvat
   • Valkuaisaineet
  • Suojaravintoaineet
 • Kemialliset reaktiot

Epäorgaaninen osio:

 • Kemian merkkikieli
 • Työvälineet ja työturvallisuus
 • Alkuaineet
  • Metallit, epämetallit ja puolimetallit
  • Atomi, isotooppi ja ioni
  • Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä
 • Aine
  • Olomuodot ja niiden muutokset
  • Puhdas aine, seos ja erikoisseokset
  • Erottamismenetelmät
 • Kemialliset reaktiot
  • Yleistä kemiallisista reaktioista
  • Kemiallisen reaktion nopeus
  • Palamisreaktiot
  • Neutraloitumisreaktiot
  • Suolat ja niiden valmistusreaktiot
  • Hapettumis- ja pelkistymisreaktiot
 • Kemialliset sidokset
  • Ionisidos
  • Molekyylisidos
  • Metallisidos
 • Hapot ja emäkset
 • Sähkökemiaa
  • Yleistä
  • Sähkökemiallinen pari, paristot ja akku
  • Sähkökemiallinen jännitesarja
  • Elektrolyysi
  • Korroosio


Ominaisuudet

 • Interaktiiviset laboratoriotyöt auttavat ymmärtämään kemian käsitteitä toiminnallisesti
 • oppilas suorittaa työn vaiheittain virtuaalisesti tietokoneen avulla
 • kontrollitehtävillä varmistetaan, että laboratoriotyöt on ymmärretty oikein
 • teoria sisältää animaatioita, jotka selkeyttävät luokassa vaikeasti selitettäviä asioita
 • tehtävien tekemisen ohessa voi teoriasta tarkistaa jo unohtuneita asioita.
 • sanasto sisältää kemian termejä selityksineen
 • taulukoista oppilas voi etsiä tietoa esim. alkuaineiden jaksollisesta järjestelmästä
 • laskin ja apupaperi (Moppi-paperi) ovat koko ajan käytössä
 • mahdollisuus tarkkailla oppilas- ja luokkakohtaisia tuloksia.
 • Osaamisen testeissä pitää ymmärtää asioita, pelkällä ulkoa oppimisella ei siinä pärjää.


Netti-Moppi / Kemia periaatteet

Kemia – Moppi opettaa ”ilman opettajaa”.

 • vastatessaan kysymyksiin oppilas hakee aktiivisesti tietoa teoriasta ja käyttää animaatioita hyväkseen samoin kuin sanastoa ja taulukoita
 • oppilas tekee kemian virtuaalisia laboratoriotöitä ja vastaa niissä oleviin kysymyksiin
 • kun on opiskeltu ja opittu sekä tehty laboratoriotyöt, oppilas suorittaa testin tai testit ilman apuneuvoja eli ilman animaatiota tai teoriaa tai sanastoa
 • taulukot ovat käytettävissä (alkuaineiden jaksollinen järjestelmä)


Kemia – Moppi toimii uusien opetusperiaatteiden mukaisesti.

 • jokainen oppilas toimii aktiivisena tiedon hakijana ja oppijana
 • opettaja ohjaa oppimista ja toimii asiantuntijana
 • opettaja voi käyttää vapautuvaa opetusaikaa mm. oppilaiden ohjaukseen, oppilaiden kokeiden palautuskeskusteluihin, oppilaan ongelmien ratkaisemiseen jne. Näin saadaan aikaa oppilaalle
 • oppilaat oppivat omaan tahtiinsa eli ohjelma eriyttää
 • erilaisille oppilaille on mahdollista laatia oma erillinen ”ohjelmansa”
 • sekä oppilas että opettaja voivat seurata oppilaan edistymistä
 • kodit voivat osallistua myös oppimistapahtumaan hankkimalla ohjelman kotiin, sillä ohjelma toimii myös kotiopettajana


Laitteistovaatimukset (netissä ajettava selainversio)

 • Windows tai Linux
 • selaimena IE 7.0 tai uudempi, Firefox 2.0 tai uudempi, Safari tai Chrome
 • Popup ikkunoiden oltava sallittuja
 
Alfasoft Oy

Puh 08 5349 300 nettimoppi@alfasoft.fi Opinaika.fi